raghupatE rAma rAkSasa bhIma

raagam: sahana

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S
Av: S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S

taaLam: roopakam
Composer: Tyaagaraaja

pallavi

raghupatE rAma rAkSasa bhIma

anupallavi

bhrgu sUta mada haraNa muni brnda vandita caraNa

charaNam 1

sarasIruha nayana sajjana hrdaya nikEtana dharaNIdhara dhIra
sItAmanOhara niravadhi sukhadApramEya nirupama nArada
sukhEya kara dhrta sharajAla nIla ghana varNAmara pAla

charaNam 2

taruNAruNa nibhacaraNa darani vamsha vibhUSaNa
varuNAlaya mada damana vAraNAvana karuNAkara girIsha
cApa khaNDana nirjita tApa paripUrNAvatAra para bhAmini dUra

charaNam 3

hari haya pankaja bhavanuta puravairi parAshara hita naravara
vESa tAraka nAmadEya svarajita ghanarava parEsha shata
bhAskara sankAsha paripAlita tyAgarAja pAhi bhakta samAja

 

 

Carnatic NEWS ...... Learn Carnatic Music ...... Download Melakartha Raga Notes ...... Download Wallpapers

Download Compositions ...... Indian Dance Forms ...... Tour India ...... Music Therapy ...... Navarathri 2015

copyright © 2006-08 www.carnaticindia.com | All rights reserved | Editor in Chief & Publisher, Krishnaraj S.
| Terms of Use |
Privacy Policy |

carnaticindia home